Generaal-majoor Ubbo Kits, commandant van 1 Divisie '7 December', bij een stafkaart tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over een legerkorpsoefening (vermoedelijk Saxon Drive).

Uw reactie

 

Reacties van anderen

  • H.C. van Wijk

    25 mei 2017

    Kapitein Kits Compagnie commandant SROI te Ermelo 1957-1958 Peloton F10 was een geweldige commandant heb veel aan hem te danken.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.