Aankondigingen

Militaire bijstand tijdens de Watersnoodramp van 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 overstroomde tijdens de zogenaamde Sint-Ignatiusvloed een groot gedeelte van Zuidwest-Nederland. De ramp eiste meer dan 1800 mensenlevens en veroorzaakte grote materiële schade. Zodra de eerste berichten over de watersnoodramp de rest van Nederland bereikten, werden er overal buiten het rampgebied door individuele burgers, overheidsinstanties en militairen hulpacties op touw gezet. Alle in dienst zijnde militairen werden van verlof en permissie teruggeroepen om ingezet te kunnen worden in het rampgebied. Door de luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst (MLD) werden talrijke verkennings- en fotovluchten uitgevoerd vanaf de vliegbases Gilze-Rijen, Woensdrecht en Marinevliegkamp Valkenburg. De toen gemaakte luchtfoto’s zijn door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) enige jaren geleden grotendeels gedigitaliseerd en in de beeldbank opgenomen. Aangevuld met foto’s van de Leger Film- en Fotodienst geeft deze fotoselectie een goed beeld van de cruciale rol die de militairen in de eerste dagen na de ramp speelden.

Helaas ontbreekt bij het NIMH specifieke kennis over de locatiegegevens van veel van deze foto’s. Van slechts een gedeelte is documentatie beschikbaar. Wij zouden het erg op prijs stellen indien u uw kennis met ons wilt delen en ons wilt helpen om de ontbrekende locaties en context nauwkeuriger te kunnen beschrijven. Dit kan het beste door bij foto’s waarover u informatie heeft een reactie te plaatsen.

Bekijk hier de afbeeldingen.

 

 

Gevechtsverslagen meidagen 1940 nu voor iedereen te zien

Recent heeft het NIMH een aantal gedigitaliseerde archiefcollecties rondom de meidagen van 1940 online gezet op Archieven.nl. Het betreft de collecties 409 Gevechtsverslagen en –rapporten, 429 De strijd op Nederlands grondgebied (ook wel de Groene Serie genoemd) en 418 Nierstrasz. Een ieder die wil weten wat zijn of haar (groot)vader heeft beleefd tijdens deze oorlogsdagen kan nu kosteloos de gevechtsverslagen raadplegen. Het NOS-journaal van maandag 6 november besteedde met een bezoek aan de studiezaal van het NIMH aandacht aan deze meidagen-collecties. Daarnaast maakte het NIMH aan de hand van in de collecties opgetekende getuigenissen een drietal korte filmpjes over hoe Nederlandse militairen de Duitse inval op 10 mei hebben beleefd in o.a. Dordrecht, Ypenburg en Fort Westervoort. De filmpjes zijn te raadplegen op onze Facebook-pagina.

De redactie van de beeldbank is de fotoarchieven ingedoken en heeft een selectie gemaakt van een aantal bijzondere foto’s uit deze roerige periode. 

 

Bekijk hier de afbeeldingen.

 

Meer informatie:

 

 

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.