Aankondigingen

Luchtfoto's Luchtvaartafdeeling nu online

Wilt u weten hoe Nederland er zo’n 90 jaar geleden uitzag? Het NIMH geeft vanaf heden 2000 historische luchtfoto’s vrij. Deze komen bovenop de circa 1000 opnamen die wij vorig jaar al op onze beeldbank plaatsten.

Tussen de foto’s zitten bijzondere beelden, zoals van: het Gelderse Borculo dat in 1925 grotendeels verwoest werd door een tornado; de verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam en de fortengordel van Utrecht; het in de jaren 1930 gebouwde stadion Galgenwaard in Utrecht; het eiland Schokland voor de drooglegging van de Noordoostpolder; Scheveningen tijdens een drukke stranddag en veel opnamen van Amsterdam, Rotterdam en de havens.

De beelden zijn in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gemaakt door de Luchtvaartafdeeling, de voorganger van de Koninklijke Luchtmacht. Zij hadden bijzondere interesse in de infrastructuur die van militair belang was: forten, bruggen, sluizen en havens. De foto’s dienden onder andere als bron voor het maken van landkaarten en als hulpmiddel bij oefeningen.

Vanaf nu zijn de beelden te bekijken op én gratis te downloaden van de beeldbank van het NIMH, Flickr of Wikimedia.

 

 Luchtfoto van Rotterdam. Hofplein met Station Hofplein, Coolsingel en het stadhuis, 1925-1935

 

Militaire bijstand tijdens de Watersnoodramp van 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 overstroomde tijdens de zogenaamde Sint-Ignatiusvloed een groot gedeelte van Zuidwest-Nederland. De ramp eiste meer dan 1800 mensenlevens en veroorzaakte grote materiële schade. Zodra de eerste berichten over de watersnoodramp de rest van Nederland bereikten, werden er overal buiten het rampgebied door individuele burgers, overheidsinstanties en militairen hulpacties op touw gezet. Alle in dienst zijnde militairen werden van verlof en permissie teruggeroepen om ingezet te kunnen worden in het rampgebied. Door de luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst (MLD) werden talrijke verkennings- en fotovluchten uitgevoerd vanaf de vliegbases Gilze-Rijen, Woensdrecht en Marinevliegkamp Valkenburg. De toen gemaakte luchtfoto’s zijn door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) enige jaren geleden grotendeels gedigitaliseerd en in de beeldbank opgenomen. Aangevuld met foto’s van de Leger Film- en Fotodienst geeft deze fotoselectie een goed beeld van de cruciale rol die de militairen in de eerste dagen na de ramp speelden.

Helaas ontbreekt bij het NIMH specifieke kennis over de locatiegegevens van veel van deze foto’s. Van slechts een gedeelte is documentatie beschikbaar. Wij zouden het erg op prijs stellen indien u uw kennis met ons wilt delen en ons wilt helpen om de ontbrekende locaties en context nauwkeuriger te kunnen beschrijven. Dit kan het beste door bij foto’s waarover u informatie heeft een reactie te plaatsen.

Bekijk hier de afbeeldingen.

 

 

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.