De ontmanteling van de Atlantikwall

De ontmanteling van de Atlantikwall

Gedurende de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse krijgsmacht de Atlantikwall aan, een grote verdedigingslinie langs de Atlantische kust, van Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens. In de zomer van 1940, direct na de Duitse inname van een groot gedeelte van West-Europa, werd een begin gemaakt met de aanleg. Vanaf het najaar van 1942, na de mislukte Britse aanval op Dieppe, werden de bouwwerkzaamheden sterk geïntensiveerd. Hoewel de linie door onder meer materiaalschaarste nooit de beoogde omvang bereikte, verrezen langs de Europese kusten toch duizenden bunkers. Ook in Nederland werd een groot aantal betonnen verdedigingswerken gerealiseerd.

Na de bevrijding van West-Nederland in mei 1945 verwerden de bunkers tot waardeloze en storende herinneringen aan de Duitse bezettingstijd. In de opvolgende jaren werd daarom een groot deel van de verdedigingswerken gesloopt. De toenmalige Leger Film- en Fotodienst maakte in de zomer van 1947 op verschillende locaties een aantal reportages van de ontmanteling van de bunkers. De originele negatieven van deze foto's worden bewaard bij het NIMH en zijn in het voorjaar van 2017 integraal in de beeldbank van het NIMH opgenomen. De aanwezigheid van de betonnen kolossen aan de kustlijn en het contrast tussen de slopers en de zich op soms slechts korte afstand van de werkzaamheden verpozende badgasten, leveren opmerkelijke en soms haast surrealistische beelden op. Ter herinnering aan deze gebeurtenissen, nu zeventig jaar geleden, hebben we een selectie uit deze foto's bijeengebracht in een speciaal aan de ontmanteling van de Atlantikwall gewijd zomerthema.

Kijk hier voor de beelden uit dit thema.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.