Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DOOR HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE VERSTREKT BEELDMATERIAAL
Gaat u beeldmateriaal uit de collectie van het NIMH publiceren of op andere manier openbaar maken? Dan gelden voor u de volgende voorwaarden:

  1. Gebruiksvergoeding en bewijsexemplaar
    Maakt u (bewegend) beeld van het NIMH openbaar? Dat moet u het NIMH hiervoor om toestemming vragen en een vergoeding betalen. Het auteursrecht bepaalt wat telt als openbaarmaking. De toestemming geldt voor eenmalige publicatie. Gebruikt u het beeld later weer, dan moet u opnieuw toestemming vragen. U moet ook een bewijsexemplaar van uw publicatie aan het NIMH sturen. Let op, ook na toestemming mogen bij elektronische publicatie de afbeeldingen niet breder zijn dan 1000 pixels.
  2. Akte van vrijwaring
    Voordat u beeldmateriaal van het NIMH krijgt, moet u een akte van vrijwaring tekenen of, bij een bestelling in de beeldbank van het NIMH, akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden. Daarin staat dat u zelf verantwoordelijk bent als u het auteursrecht van de maker schendt. Ook als het u geld kost. Als het NIMH zelf de auteursrechten heeft, kan de akte worden vervangen door een gebruiksovereenkomst. Daarin staat dat u het auteursrecht van het NIMH erkent.
  3. Bronvermelding
    Gebruikt u een foto van het NIMH? Dan moet u de naam van de fotograaf of fotobureau vermelden. U moet ook vermelden: ‘Foto: collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie'. Ook bij bewegend materiaal moet u een bronvermelding zetten. Dat doet u tijdens het vertonen van de NIMH-beelden en/of in de aftiteling.
Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.