Fotocollecties

De fotocollectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het NIMH beheert circa twee miljoen foto’s, negatieven, dia’s en digitale fotobestanden en duizenden films en video’s. In deze beeldbank vindt u een groeiende selectie van foto’s en afbeeldingen uit de collectie van het NIMH.
Een belangrijk gedeelte van de foto’s in de beeldbank is afkomstig uit de volgende deelcollecties:

 • de collectie Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht (waaronder ook materiaal van de Koninklijke Marechaussee);
 • de collectie Fotoafdrukken Koninklijke Luchtmacht;
 • de collectie Fotoafdrukken Koninklijke Marine;

Deze drie collecties vormen de basis van de fotocollectie die in 2005 ontstond toen het NIMH werd gevormd uit de voormalige militair-historische afdelingen van de afzonderlijke krijgsmachtdelen. Vele onderzoekers, liefhebbers en andere geïnteresseerden raadpleegden in het verleden deze grote afdrukkencollecties tijdens een of meer bezoeken aan een van deze voorlopers van het NIMH. Deze ‘oercollecties’ zijn veelal onderverdeeld in onderwerpsgebonden rubrieken. Daarbij betreft het vooral, maar zeker niet uitsluitend foto’s van de geschiedenis van het ‘eigen’ krijgsmachtdeel. Met name de collectie Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht is breed georiënteerd. In deze collectie vindt u tevens veel foto’s van de Koninklijke Marechaussee, het vierde krijgsmachtdeel dat tot 1998 deel uitmaakte van de Koninklijke Landmacht.

Naast de bovengenoemde collecties kent de fotocollectie nog tientallen andere deelcollecties die vóór de lancering van de beeldbank minder bekendheid genoten of pas recent zijn verworven. Een kleine greep hieruit:

 • de collectie Audiovisuele Dienst Koninklijke Marine/Centrum Audiovisuele Dienstverlening Koninklijke Marine
 • de collectie Bewapeningswerkplaatsen Koninklijke Marine
 • de collectie Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf
 • de collectie Leger Film- en Fotodienst/Audiovisuele Dienst Koninklijke Landmacht/Mediacentrum Koninklijke Landmacht
 • de collectie Audiovisuele Dienst Defensie/Mediacentrum Defensie
 • de collectie Foto Technische Dienst Luchtvaartafdeeling
 • de collectie Grondfotoarchief Koninklijke Luchtmacht
 • de collectie Losse Fotografische Objecten
 • de collectie Stoottroepen Museum

Ook bevat de collectie een groot aantal door particulieren geschonken foto’s. Op termijn zullen steeds meer beelden uit steeds meer collecties in onze beeldbank worden opgenomen.

Fotocollectie raadplegen

Indien u originele beeldcollecties op het NIMH wilt raadplegen, is dat in de meeste gevallen mogelijk. Wij verzoeken u daarvoor telefonisch een afspraak te maken. Ook kunt u per e-mail een schriftelijk informatieverzoek indienen bij het NIMH.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.