Generaal-majoor Ubbo Kits, commandant van 1 Divisie '7 December', bij een stafkaart tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over een legerkorpsoefening (vermoedelijk Saxon Drive).

Uw reactie

 

Reacties van anderen

 • E.D.R. (Evert) Polman

  2 maart 2018

  Tijdens mijn diensttijd (73-5) was Overste Kits de Bataljonscommandant van het 41 Painfbat op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. Niet groot maar groots.

 • G Kremers

  30 januari 2018

  Tijdens mijn diensttijd was hij mijn compangiescommandant in de legerplaats Ermelo. Een geweldige vent. Groot respect.

 • H.C. van Wijk

  25 mei 2017

  Kapitein Kits Compagnie commandant SROI te Ermelo 1957-1958 Peloton F10 was een geweldige commandant heb veel aan hem te danken.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.