Personeel van de Marine Luchtvaartdienst Groep Vliegtuigen 3 (GVT 3) poseert voor een Dornier Do J Wal vliegboot op het Marinevliegkamp Morokrembangan te Soerabaja.

Uw reactie

 

Reacties van anderen

  • Ad de Groot

    18 februari 2017

    Derde van rechts (staand) is A.W.J. de Groot (Ab). Hij trad in van MLD in 1930, haalde zijn brevet in 1931, trouwde in september 1932 en vertrok naar Nederlands-Indië met de MS Indrapoera. De foto moet dus eind 1932 of later gemaakt zijn.

  • L. van Telgen

    7 januari 2012

    Dit is echter geen Dornier Do-24K vliegboot maar een Dornier Wal viegboot (de Do-24 heeft drie motoren naast elkaar en de wal had twee motoren in tandem)

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.