Drukkerij Bureau Hydrografie aan de Badhuisweg 147, Den Haag, waar o.a. zeekaarten worden gemaakt. Links op de foto de heer Jo Coomans. 

Uw reactie

 

Reacties van anderen

  • Marius Coomans

    2 februari 2015

    The man on the left is my father, Jo Coomans, who worked for Hydrografie from 1947 to 1967. Charts were created at the Bureau at the Badhuisweg, but printed by Marchant-Paap-Stroker elsewhere in Den Haag.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.