Overzichtsfoto van de voormalige POMS-site Eygelshoven met recht in het midden het spoorperron voor het laden en lossen van voertuigen. Links in beeld het hoofdgebouw B.

Uw reactie

 

Reacties van anderen

  • Erwin Notten

    22 februari 2017

    Heb ik ook gewerkt

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.