Thema's

 • Artillerie-Inrichtingen Hembrug

  Bekijk afbeeldingen

  Artillerie-Inrichtingen Hembrug

  Op 17 mei 2018 opende de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser, het Hembrugmuseum in Zaandam. Op het zogenaamde Hemveld waren van 1895 tot 2003 de Artillerie-Inrichtingen (later Eurometaal) gevestigd. Het bedrijf stond ook bekend onder de naam 'Hembrug', naar een nabijgelegen spoorbrug over het Noordzeekanaal. Vóór de opening van de locatie op het Hemveld bevonden de Artillerie-Inrichtingen zich in Delft en Den Haag. De nieuwe, tamelijk afgelegen locatie bood niet alleen meer ruimte maar lag ook, relatief veilig, binnen de Stelling van Amsterdam, die de kern van het Nederlandse defensiestelsel vormde. Het staatsbedrijf produceerde munitie, wapens en ander materieel voor de Nederlandse krijgsmacht. Vanaf het streng beveiligde Hembrugterrein kon het bedrijf het leger ook in oorlogstijd van voorraden voorzien. De inrichting van het terrein en de gebouwen waren speciaal afgestemd op het werken met ontplofbare stoffen. Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 vielen de Artillerie-Inrichtingen in Duitse handen. Na 1945 kostte het veel moeite de door de Duitsers leeggeroofde productiehallen te herstellen. Met Amerikaanse hulp werd de productie in de jaren vijftig weer op peil gebracht. In deze wederopbouwjaren maakten de Artillerie-Inrichtingen ook veel landbouwmachines en leverden zo een bijdrage aan de mechanisering van de agrarische sector. Het bedrijf had overigens naast wapens en munitie altijd al producten voor de civiele markt vervaardigd. Zelfs driewielertjes voor kleuters stonden op het leveringsprogramma. Tegenwoordig is het terrein grotendeels toegankelijk voor publiek, en is het museum te vinden in twee voormalige transformatorhuisjes. Het vertelt de geschiedenis van de wapen- en munitiefabriek, waarbij een rondleiding over het terrein mogelijk is. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bezit een grote collectie foto's en negatieven die afkomstig zijn van de voormalige Artillerie-Inrichtingen. Deze collectie, die teruggaat tot de tweede helft van de 19eeeuw, wacht nog grotendeels op bewerking, maar een klein gedeelte van de foto's is reeds terug te vinden in de beeldbank van het NIMH. Voor deze gelegenheid hebben we een aantal van de foto's van de Artillerie-Inrichtingen samengebracht in een beeldbankthema. Bekijk hier de afbeeldingen.

 • Militaire bijstand tijdens de Watersnoodramp van 1953

  Bekijk afbeeldingen

  Militaire bijstand tijdens de Watersnoodramp van 1953

  In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 overstroomde tijdens de zogenaamde Sint-Ignatiusvloed een groot gedeelte van Zuidwest-Nederland. De ramp eiste meer dan 1800 mensenlevens en veroorzaakte grote materiële schade. Zodra de eerste berichten over de watersnoodramp de rest van Nederland bereikten, werden er overal buiten het rampgebied door individuele burgers, overheidsinstanties en militairen hulpacties op touw gezet. Alle in dienst zijnde militairen werden van verlof en permissie teruggeroepen om ingezet te kunnen worden in het rampgebied. Door de luchtmacht en de Marine Luchtvaartdienst (MLD) werden talrijke verkennings- en fotovluchten uitgevoerd vanaf de vliegbases Gilze-Rijen, Woensdrecht en Marinevliegkamp Valkenburg. De toen gemaakte luchtfoto’s zijn door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) nu grotendeels gedigitaliseerd en beschikbaar. Aangevuld met foto’s van de Leger Film- en Fotodienst geeft deze fotoselectie een goed beeld van de cruciale rol die de militairen in de eerste dagen na de ramp speelden. Helaas ontbreekt bij het NIMH specifieke kennis over de locatiegegevens van veel van deze foto’s. Van slechts een gedeelte is documentatie beschikbaar. Wij zouden het erg op prijs stellen indien u uw kennis met ons wilt delen en ons wilt helpen om de ontbrekende locaties en context nauwkeuriger te kunnen beschrijven. Dit kan het beste door bij foto’s waarover u informatie heeft een reactie te plaatsen. Als ondersteuning bij dit beeldmateriaal kunt op de studiezaal van het NIMH de collecties Watersnood 1953 (col.nr. 704), het archief van C.J.W. van Waning (col.nr. 029) en de Collectie Losse Stukken (col.nr. 057) raadplegen. De eerste collectie bevat onder meer vluchtgegevens van de vliegtuigen die de luchtfoto’s van het rampgebied maakten. De tweede collectie bevat stukken van Van Waning in zijn rol van Commandant Maritieme Middelen te Zierikzee.

 • Gevechtsverslagen meidagen 1940 nu voor iedereen te zien

  Bekijk afbeeldingen

  Gevechtsverslagen meidagen 1940 nu voor iedereen te zien

  Recent heeft het NIMH een aantal gedigitaliseerde archiefcollecties rondom de meidagen van 1940 online gezet op Archieven.nl. Het betreft de collecties 409 Gevechtsverslagen en –rapporten, 429 De strijd op Nederlands grondgebied (ook wel de Groene Serie genoemd) en 418 Nierstrasz. Een ieder die wil weten wat zijn of haar (groot)vader heeft beleefd tijdens deze oorlogsdagen kan nu kosteloos de gevechtsverslagen raadplegen. Het NOS-journaal van maandag 6 november besteedde met een bezoek aan de studiezaal van het NIMH aandacht aan deze meidagen-collecties. Daarnaast maakte het NIMH aan de hand van in de collecties opgetekende getuigenissen een drietal korte filmpjes over hoe militairen de Duitse inval op 10 mei hebben beleefd in o.a. Dordrecht, Ypenburg en Fort Westervoort. De filmpjes zijn te raadplegen op de Facebook-pagina van het NIMH. De redactie van de beeldbank is de fotoarchieven ingedoken en heeft een selectie gemaakt van een aantal bijzondere foto’s uit deze roerige periode.

 • De ontmanteling van de Atlantikwall

  Bekijk afbeeldingen

  De ontmanteling van de Atlantikwall

  Gedurende de Tweede Wereldoorlog legde de Duitse krijgsmacht de Atlantikwall aan, een grote verdedigingslinie langs de Atlantische kust, van Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens. In de zomer van 1940, direct na de Duitse inname van een groot gedeelte van West-Europa, werd een begin gemaakt met de aanleg. Vanaf het najaar van 1942, na de mislukte Britse aanval op Dieppe, werden de bouwwerkzaamheden sterk geïntensiveerd. Hoewel de linie door onder meer materiaalschaarste nooit de beoogde omvang bereikte, verrezen langs de Europese kusten toch duizenden bunkers. Ook in Nederland werd een groot aantal betonnen verdedigingswerken gerealiseerd. Na de bevrijding van West-Nederland in mei 1945 verwerden de bunkers tot waardeloze en storende herinneringen aan de Duitse bezettingstijd. In de opvolgende jaren werd daarom een groot deel van de verdedigingswerken gesloopt. De toenmalige Leger Film- en Fotodienst maakte in de zomer van 1947 op verschillende locaties een aantal reportages van de ontmanteling van de bunkers. De originele negatieven van deze foto's worden bewaard bij het NIMH en zijn in het voorjaar van 2017 integraal in de beeldbank van het NIMH opgenomen. De aanwezigheid van de betonnen kolossen aan de kustlijn en het contrast tussen de slopers en de zich op soms slechts korte afstand van de werkzaamheden verpozende badgasten, leveren opmerkelijke en soms haast surrealistische beelden op. Ter herinnering aan deze gebeurtenissen, nu zeventig jaar geleden, hebben we een selectie uit deze foto's bijeengebracht in een speciaal aan de ontmanteling van de Atlantikwall gewijd zomerthema.

 • Herdenking 75 jaar Slag in de Javazee

  Bekijk afbeeldingen

  Herdenking 75 jaar Slag in de Javazee

  Op 27 februari 2017 is het vijfenzeventig jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaatsvond. In deze zeeslag probeerde een geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel W.F.M. Doorman vergeefs een Japanse invasievloot te stoppen die op weg was naar Java, het hoofdeiland van Nederlands-Indië. Gedurende dit meer dan zeven uren durende gevecht, dat kort voor middernacht eindigde met de dramatische torpedering van de kruisers Hr.Ms. Java en Hr.Ms. De Ruyter, lieten ruim 900 Nederlandse marinemensen het leven. Deze strijd ter zee wist de invasie maar met één dag te vertragen, waarna de bemanningsleden die het treffen overleefden, drieënhalf jaar ontberingen in Japanse krijgsgevangenenkampen te wachten stond. Van de Slag in de Javazee zijn geen foto’s of filmbeelden bewaard gebleven. Wel heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) veel foto’s van de schepen die bij deze zeeslag betrokken waren.

 • Twintig jaar opschorting opkomstplicht

  Bekijk afbeeldingen

  Twintig jaar opschorting opkomstplicht

  Op 22 augustus 1996 werd op de Trip van Zoutlandtkazerne in Breda een militaire ceremonie gehouden ter gelegenheid van de afschaffing van de opkomstplicht voor dienstplichtige militairen. De Koninklijke Landmacht nam op die dag afscheid van de laatste dienstplichtigen. Ook bij de Marine en de Luchtmacht zwaaide men in deze periode de laatste dienstplichtigen uit. Daarmee kwam een einde aan de persoonlijke dienstplicht, een instituut dat sinds 1898 bestond. De belangrijkste oorzaak van de afschaffing was het einde van de Koude Oorlog, waardoor de verdediging van het eigen grondgebied met een groot leger geen prioriteit in de taakstelling van de krijgsmacht meer vormde. Per 1 mei 1997 ging men officieel verder met een kleiner beroepsleger. In de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie vormt de uit dienstplichtigen gevormde krijgsmacht een rode draad. In onze selectie tonen we een doorsnede uit de vele tienduizenden foto's die het dienstplichtleger vaak zo treffend in beeld brengen.

 • Honderd maal Vierdaagse van Nijmegen

  Bekijk afbeeldingen

  Honderd maal Vierdaagse van Nijmegen

  In 2016 wordt de honderdste Vierdaagse van Nijmegen gehouden. De eerste Vierdaagse vond plaats in 1909. Doordat de tocht zeven maal niet doorging (tijdens de oorlogsjaren 1914, 1915, 1941, 1942, 1943, 1944 en 1945) vindt in 2016 de honderdste editie plaats. Het aanvankelijk vooral voor militairen georganiseerde wandelevenement trekt elk jaar tienduizenden deelnemers uit binnen- en buitenland. Het is de grootste meerdaagse wandelprestatietocht ter wereld. Lang marcheren is in de volksmond bijna synoniem met het militaire leven. Dit beeld dateert uit de tijd dat het leger nog vrijwel niet gemotoriseerd was en grote aantallen militairen zich geregeld te voet moesten verplaatsen. Niettemin is de stevige mars nog steeds onderdeel van de militaire praktijk, hetzij als oefening, hetzij als sportieve prestatie. Aan de Vierdaagse van Nijmegen nemen hierdoor traditiegetrouw veel militairen uit binnen- en buitenland deel. Ons thema ter gelegenheid van de jubileumvierdaagse biedt een kleine selectie uit de honderden Vierdaagsefoto's die de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie rijk is.

 • Het Korps Commandotroepen in Afghanistan

  Bekijk afbeeldingen

  Het Korps Commandotroepen in Afghanistan

  Het Korps Commandotroepen ontvangt op 15 maart 2016 de Militaire Willems-Orde. Koning Willem-Alexander reikt deze hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding uit op het Binnenhof in Den Haag. De elitetroepen krijgen het bijzondere eremetaal voor hun buitengewone inzet in Afghanistan. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert droeg het Korps voor op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. De Militaire Willems-Orde werd op 30 april 1815 door Koning Willem 1 ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde was voor Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. De laatste keer dat de Militaire Willems-Orde werd uitgereikt was in 2014 aan majoor Gijs Tuinman. Hij kreeg die voor zijn prestaties als pelotonscommandant bij het Korps Commandotroepen, ook in Afghanistan. Ons thema toont een aantal foto's van het optreden van het Korps Commandotroepen in Afghanistan.

 • 200 jaar Militaire Willems-Orde

  Bekijk afbeeldingen

  200 jaar Militaire Willems-Orde

  In 2015 bestond de Militaire Willems-Orde (MWO) 200 jaar. De door koning Willem I ingestelde onderscheiding voor daden die getuigen van ‘Moed, Beleid en Trouw’ is de hoogste dapperheidsonderscheiding van Nederland. De eerste Ridders in de Militaire Willems-Orde werden benoemd in 1815 vanwege hun inzet bij de Slag bij Waterloo. De allereerste Ridder MWO was de Prins van Oranje – de latere koning Willem II. Recentelijk is de orde nog drie keer uitgereikt. In 2006 aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade die in september 1944 een belangrijke rol speelde tijdens de Slag om Arnhem. Majoor Marco Kroon kreeg de Militaire Willems-Orde in 2009 voor moedig optreden en leidinggeven als officier bij vredesoperaties in Afghanistan. De meest recente benoeming in de Militaire Willems-Orde was in 2014. Toen reikte koning Willem-Alexander deze dapperheidsonderscheiding uit aan majoor Gijs Tuinman. In totaal werd de Militaire Willems-Orde de afgelopen 200 jaar ruim 6000 maal verleend. In dit thema vindt u tientallen portretten van Ridders MWO van de negentiende eeuw tot heden, onder wie geridderde militairen en burgers die hem kregen voor bijzondere verrichtingen in de Tweede Wereldoorlog. Ook bevat het thema foto’s van de militaire korpsen die de MWO aan het vaandel dragen, zoals het Korps Mariniers, de Onderzeedienst en de Marineluchtvaartdienst. Meer weten? Op de databank dapperheidsonderscheidingen vindt u meer informatie over iedereen die voor 1963 een dapperheidsonderscheiding heeft ontvangen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/dapperheidsonderscheidingen

 • Marineschepen op SAIL

  Bekijk afbeeldingen

  Marineschepen op SAIL

  ‘Heden ontmoet verleden’. Een spreuk die de relatie van de Koninklijke Marine met SAIL goed verwoord. De betrokkenheid van de Koninklijke Marine aan SAIL Amsterdam is al jaren heel groot. Ook dit jaar zal de Koninklijke Marine weer aanwezig zijn met verschillende schepen waaronder het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter, het zeilend opleidingsschip Zr.Ms. Urania, en onderzeeboot van de Walrusklasse Zr.Ms. Bruinvis. In dit beeldbankthema tonen we u de mooiste afbeeldingen van het heden én verleden van deze deelnemende marineschepen. Daarnaast ook een aantal bijzondere foto’s van SAIL in voorgaande jaren.

 • Militaire spotprenten

  Bekijk afbeeldingen

  Militaire spotprenten

  ‘Een pakket vol schoone zaken, doet menig trouw soldatenhart van vreugde blaken’, ‘Als ik de voeten inspecteer, ben ik bedacht op “lucht”-afweer’, ‘Ieder draagt ’t zijne bij, in de aardappeljasserij!’. Het zijn maar een paar van de humoristische teksten op de ansichtkaarten die tijdens de mobilisatie 1939-1940 op grote schaal gedrukt en verspreid werden onder militairen. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie beheert veel documenten en beeldmateriaal waarin de spot gedreven wordt met de op dat moment heersende militaire cultuur. De dienstplicht is natuurlijk een dankbaar onderwerp voor spotprenten maar ook de gang van zaken rondom de mobilisatie voorafgaand aan de wereldoorlogen werd stevig op de hak genomen door cartoonisten. Anno 2015 is de humor van toen niet altijd meer goed te begrijpen; sommige grappen komen dan ook nogal flauw op ons over. Maar oordeelt u vooral zelf: in dit beeldbankthema vindt u een zestigtal humoristische prenten met onderwerpen variërend van de dienstplicht tot de Koude Oorlog en van de Duitse bezetting tot het militaire leven in de tropen.

 • Meidagen 1940. 75 jaar na de Duitse inval in Nederland

  Bekijk afbeeldingen

  Meidagen 1940. 75 jaar na de Duitse inval in Nederland

  In de vroege ochtend van 10 mei 1940 begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog. Nog geen vijf dagen later was de nederlaag een feit. Maar eigenlijk was die al op 12 mei onafwendbaar geworden toen Duitse tanks de eigen parachutisten bij de Moerdijk bereikten. Noord-Brabant was in Duitse handen. De Vesting Holland raakte zo afgesneden van het geallieerde front bij Antwerpen en stond er alleen voor. De Duitse opmars naar Rotterdam en het hart van het land kon beginnen. Tegelijkertijd boekten de Duitsers op de Grebbeberg successen die de Vesting Holland ook vanuit het oosten bedreigden. Het bombardement op Rotterdam maakte verder verzet voor generaal Winkelman zinloos. Dit thema geeft een beeld van deze roerige dagen en toont unieke foto’s van onder andere de landing van Duitse parachutisten, de Slag om de Grebbeberg, neergestorte vliegtuigen op Vliegveld Waalhaven en van het verwoestende bombardement op Rotterdam.

 • Marineschepen genoemd naar Michiel de Ruyter

  Bekijk afbeeldingen

  Marineschepen genoemd naar Michiel de Ruyter

  Vanaf 29 januari draait de Nederlandse film over Michiel de Ruyter in de bioscopen. De Ruyter en de Koninklijke Marine zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel marineschepen hebben zijn naam gedragen. Hiermee onderstreept de Koninklijke Marine de historische band met deze expeditionaire vlootvoogd. In dit thema beelden van schepen met de naam De Ruyter waaronder schroefstoomschepen (1880-1900), pantserschepen (1902-1923), torpedobootjagers (1928-1934), kruisers (1936-1942 en 1953-1972), geleidewapenfregatten (1976-2001), en het hedendaagse luchtverdedigings- en commandofregat (2004-heden).

 • 250.000e foto in NIMH-beeldbank

  Bekijk afbeeldingen

  250.000e foto in NIMH-beeldbank

  Een foto van een jonge officier bij wie de neus blauw wordt geverfd tijdens de zogenoemde 'bootjesreis' van jonge adelborsten aan het Koninklijk Instituut van de Marine. Het is een van de vele foto’s die in de online beeldbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) te vinden zijn. Dit is echter de 250.000e foto die online werd geplaatst. Deze mijlpaal, die werd bereikt op 18 december 2014, is het resultaat van een al meer dan tien jaar lopend project waarbij het historisch beeldmateriaal van de verschillende krijgsmachtonderdelen van defensie wordt gedigitaliseerd, beschreven en online beschikbaar wordt gesteld. Onmisbaar hierbij zijn vrijwilligers, vaak oud-militairen, die dankzij hun gedetailleerde kennis de foto’s van correcte beschrijvingen kunnen voorzien. In de NIMH-beeldbank zijn inmiddels afbeeldingen te vinden variërend van de Korea-oorlog tot dienstplichtigen in Seedorf en van mariniers in Nederlands-Indië tot de Nederlandse bijdrage aan vredesmissies in Libanon en Afghanistan. Het gaat vaak om uniek beeldmateriaal dat je in geen enkel ander archief tegenkomt. De nu online beschikbare foto’s vormen nog maar het topje van de ijsberg: de totale collectie telt ruimt twee miljoen beelden en wordt nog wekelijks aangevuld met nieuw materiaal en schenkingen. Op weg dus naar de volgende mijlpaal.

 • Koude Oorlog

  Bekijk afbeeldingen

  Koude Oorlog

  De decennia na de Tweede Wereldoorlog staan in het teken van nieuwe wereldomspannende tegenstellingen, tussen de westerse landen, verenigd in de NAVO (1949), en de communistische landen, verenigd in het Warschaupact (1955). Deze Koude Oorlog leidt tot een wapenwedloop tussen oost en west. Het zorgt meermalen voor gevaarlijke crises in de internationale politiek. Door de Koude Oorlog nemen vanaf de jaren zeventig technische vernieuwingen een hoge vlucht binnen het militaire bedrijf; eerst de toepassing van sonar, radar en straalmotor, vervolgens de introductie van wapensystemen met tactische kernwapens en langeafstandsraketten. Modernisering, mechanisering en motorisering zijn nodig in de krijgsmacht. Niet alleen om aan de eisen van de NAVO te volden, maar ook om mee te kunnen in de wapenwedloop met de Warschaupactlanden. Uiteindelijk zorgt dit in de loop van de jaren tachtig voor een succesvol gemoderniseerde krijgsmacht. In de tweede helft van dat decennium veranderen de internationale politieke verhoudingen drastisch. De val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 luidt het einde van de Koude Oorlog in. Het beeldarchief van het NIMH omvat talloze foto's uit de periode van de Koude Oorlog, onder meer van conflicten zoals de Korea-oorlog, de wapensystemen en de oefeningen van het dienstplichtleger. Ons thema 'Koude Oorlog' geeft een eerste indruk van dit materiaal.

 • Treinkaping bij De Punt

  Bekijk afbeeldingen

  Treinkaping bij De Punt

  Op 19 november 2014 presenteerden Minister van Veiligheid en Justitie, mr. I.W. Opstelten, en de Minister van Defensie, mevrouw J.A. Hennis-Plasschaert, het verslag De beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 : verslag van een archiefonderzoek. In het onderzoek is bij analyses onder meer gebruik gemaakt van foto's uit de beeldcollectie van het NIMH, die nu ook in dit beeldbankthema worden getoond.

 • 200 jaar Koninklijke Marechaussee

  Bekijk afbeeldingen

  200 jaar Koninklijke Marechaussee

  De Koninklijke Marechaussee bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Vanaf de oprichting op 26 oktober 1814 vervult dit militair politiekorps een belangrijke rol op het snijvlak van politie en krijgsmacht. Lag de nadruk tot aan de Tweede Wereldoorlog op civiele politietaken, daarna verschoof het accent naar de militaire politiezorg bij de landmacht en de andere krijgsmachtdelen in binnen- en buitenland. De taak waarvan wellicht de meesten de Marechaussee kennen, is de personencontrole aan de grens, bijvoorbeeld op Schiphol. Onder meer in de roerige jaren zestig, zeventig en tachtig was het Wapen – zoals de Marechaussee meestal werd aangeduid – een onmisbaar bijstandsinstrument, wat ertoe bijdroeg dat de Koninklijke Marechaussee vanaf 1988 een comeback in het politiebestel maakte. Het NIMH brengt ter gelegenheid van dit jubileum de monografie Een krachtig instrument : de Koninklijke Marechaussee 1814-2014 uit. Dit boek, geschreven door de NIMH-historici Herman Roozenbeek, Jeoffrey van Woensel en Frank Bethlehem, brengt de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee niet alleen tot leven in de tekst, maar ook in het rijk geschakeerde beeldmateriaal. In ons thema 200 jaar Koninklijke Marechaussee treft u nog meer marechausseefoto's uit de rijke collectie van het NIMH aan.

 • 175 jaar spoor in Nederland

  Bekijk afbeeldingen

  175 jaar spoor in Nederland

  Dit najaar is het 175 jaar geleden dat de eerste trein in Nederland reed. Deze eerste trein vertrok op 20 september 1839 uit Amsterdam naar Haarlem. De trein is een groot succes en al snel is het spoor niet meer uit Nederland weg te denken. Dat de spoorwegen een grote rol speelden bij de ontwikkeling van steden, economie en mobiliteit is bij velen bekend. Veel minder bekend is dat de spoorwegen ook op militair gebied van groot belang waren. Vanaf het begin van de spoorwegen gebruikten militairen het nieuwe vervoermiddel voor hun doeleinden. Veldslagen tussen vijandelijke legers konden door de aanvoer van manschappen, wapens en voedsel per spoor veel langer duren, zich op meerdere fronten tegelijk afspelen en een grootschaliger karakter krijgen. Dit thema staat in het teken van militair vervoer per spoor. Met onder andere beelden van vervoer van militair materieel per trein, de mobilisatie van dienstplichtigen per trein en militair vervoer per spoor in Nederlands-Indië. Ook toont de selectie beelden van ceremoniële ontvangsten op stations en andere feestelijkheden zoals de jaarlijkse aankomst van de feeëntrein in Den Helder voor het jaarlijkse feest van adelborsten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine.

 • Herdenking Operatie Market Garden

  Bekijk afbeeldingen

  Herdenking Operatie Market Garden

  In september is het 70 jaar geleden dat Market Garden plaatsvond, de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geallieerde troepen beginnen aan een groot opgezet offensief om snel te kunnen doorstoten naar Duitsland. Over land rukken troepen op via Eindhoven in de richting van Nijmegen en Arnhem. Drie luchtlandingsdivisies proberen de bruggen bij Arnhem, Grave en Nijmegen in handen te krijgen. De Duitse tegenstand is echter heviger dan verwacht en de logistieke moeilijkheden blijken te groot. Het door veldmaarschalk Bernard Montgomery bedachte plan draait uit op een mislukking. Bijna veertig commando’s van No. 2 Dutch troop en de Prinses Irenebrigade nemen deel aan Market Garden. Ook het 322 Squadron is actief boven het operatiegebied. Van 14 t/m 21 september 2014 wordt het offensief herdacht met verschillende herdenkingen in heel Nederland. Op onze Beeldbank vind u voor de gelegenheid een selectie foto’s van deze militaire operatie.

 • 100 jaar Eerste Wereldoorlog

  Bekijk afbeeldingen

  100 jaar Eerste Wereldoorlog

  Op 28 juli 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De directe aanleiding voor het uitbreken van de oorlog was de moord door de Bosnisch-Servische nationalist Gavrilo Princip op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in Sarajevo op 28 juni 1914. De achterliggende oorzaak van de oorlog was de vereniging van verschillende imperialistische Europese grootmachten, waaronder Duitsland, het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, het Ottomaanse Rijk en Bulgarije enerzijds en Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en Italië anderzijds in twee tegenover elkaar staande allianties, de Centralen en de Geallieerden. De moord op Frans Ferdinand bracht een domino-effect teweeg, waardoor de oorlog zich in korte tijd als een inktvlek over de wereld uitbreidde. Na vier jaar van verbitterde en vaak uitzichtloze strijd waren het de Geallieerden die aan het langste eind trokken en de oorlog in hun voordeel beslisten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden meer dan zeventig miljoen militairen gemobiliseerd. Meer dan acht miljoen van hen werden tijdens de gevechten gedood. Nederland bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar mobiliseerde wel zijn strijdkrachten. De fotocollecties van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie bevatten veel foto's van de Europese fronten die zich tijdens de oorlog vormden. Ze tonen de gevechten, het leven achter het front en de ontzagwekkende schade die de oorlog veroorzaakte. Ons thema laat hiervan een selectie zien.

 • 70 jaar D-Day

  Bekijk afbeeldingen

  70 jaar D-Day

  Op 6 juni 2014 wordt herdacht dat 70 jaar geleden D-Day plaatsvond. D-Day betekende het begin van de invasie van Normandië door geallieerde troepen. Deze ongekend grote amfibische operatie, met als codenaam operatie Overlord, vormde het startsein voor de bevrijding van West-Europa door de geallieerde strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een enorme vloot van 1.000 schepen bracht vanuit Groot-Brittannië een grote invasiemacht naar de overzijde van het Kanaal voor een massale landing op de door de Duitse bezetter verdedigde Franse kust. De invasie over zee werd vanuit de lucht ondersteund met bombardementen en luchtlandingstroepen. Het merendeel van de naar de Franse stranden gedirigeerde oorlogsschepen behoorde tot de Britse en de Amerikaanse zeemacht. Verder deden schepen van de Canadese, Franse, Noorse, Poolse, Nederlandse en Griekse marine mee. Namens de Nederlandse marine namen aan de invasie de kanonneerboten Hr.Ms. Flores en Hr.Ms. Soemba deel. Deze twee schepen, bijgenaamd de terrible twins, hadden de taak Duitse stellingen onder vuur te nemen. Bij eerdere geallieerde landingen in 1943 in Italië waren ze ook al ingezet. Behalve dit duo leverde ook Hr.Ms. Sumatra een bijdrage aan de invasie van Normandië. Deze oude kruiser kreeg tijdens de operatie een waardig einde: het schip werd bij Arromanches tot zinken gebracht als onderdeel van een dam ter beveiliging van een kunstmatige haven. De marine was eveneens in de lucht vertegenwoordigd. Het 320 Squadron van de Marine Luchtvaartdienst voerde gedurende D-Day verschillende bombardementsvluchten uit. Op 8 augustus 1944 ging onder bevel van luitenant-kolonel A.C. de Ruijter van Steveninck de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene aan land in Normandië. De brigade nam vervolgens deel aan de strijd in Noord-Frankrijk en aan de opmars door België. Op 21 september overschreed zij de Belgisch-Nederlandse grens ten zuiden van Eindhoven. De fotocollectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bevat interessant materiaal over de bovengenoemde gebeurtenissen. Ons thema laat hier een selectie uit zien.

 • Het Luchtmacht Boek

  Bekijk afbeeldingen

  Het Luchtmacht Boek

  Op 28 mei 2014 verscheen bij uitgeverij W-Books Het Luchtmacht Boek. Na het succesvolle Het Leger Boek is dit de tweede bij W-Books verschenen fotopocket die geheel is samengesteld op basis van de unieke fotocollecties van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). De Koninklijke Luchtmacht staat voor snelheid, wendbaarheid en moderne techniek. Mede daarom oefent de militaire luchtvaart al honderd jaar een grote aantrekkingskracht uit op fotografen die deze dynamiek in beeld willen brengen. Het Luchtmacht Boek biedt een selectie van fotografische hoogtepunten uit de luchtmachtgeschiedenis in vredes- en oorlogstijd. De honderden unieke opnames in dit boek laten zien dat ondanks alle technologie de mens de centrale factor is. De meteorologen, de vogelman, de vliegmedische dienst, de luchtverkeersleiders, de technici in de hangars en natuurlijk de vliegers, ze komen allemaal aan bod. In dit thema treft u een kleine selectie uit de in het boek opgenomen foto's aan.

 • De bevrijding van Den Haag

  Bekijk afbeeldingen

  De bevrijding van Den Haag

  Na de geallieerde landingen in Normandië duurde het nog maanden voordat het westen van Nederland was bevrijd. Zo trokken pas op dinsdag 8 mei 1945 Engelse eenheden samen met de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene' Den Haag binnen. Er was een grote mensenmassa op de been om de bevrijders toe te juichen. De uitbundige vreugde van de bevolking kwam die dag samen met gelatenheid van verslagen Duitse soldaten en vermeende collaborateurs. De foto’s in dit beeldbankthema tonen Den Haag en die momenten van collectieve extase.

 • 200 jaar militair tafelen

  Bekijk afbeeldingen

  200 jaar militair tafelen

  In het kader van 200 jaar Koninkrijk verschijnt op 30 april 2014 het boek “Vorstelijk Tafelen in Nederland” over de vaderlandse kookgeschiedenis. Hierin komt ook de geschiedenis van 200 jaar militair tafelen aan bod met bijzondere aandacht voor defensiecateraar Paresto. Als een van de grootste werkgevers van Nederland, is de krijgsmacht een grootverbruiker als het op eten aankomt. Zo bereidt de defensiecateraar dagelijks 10.800 warme maaltijden, een kleine 1.500 gehaktballen en 18.000 liter koffie. Militaire catering is een grote uitdaging. Want hoe breng je gevechtsrantsoenen naar militairen in crisisgebieden en hoe leg je strategische voorraden aan? Eén ding is duidelijk: het leger marcheert niet op een lege maag en niets schaadt het moreel meer dan lege gamellen. Bekijk in dit thema foto’s van de blauwe hap, eetzalen (“vreetschuren”), de Cadi-wagen, piepers jassen bij de Koninklijke Marine, keukenwagens tijdens de mobilisatie en nog veel meer.

 • Nuclear Security Summit (NSS) Den Haag

  Bekijk afbeeldingen

  Nuclear Security Summit (NSS) Den Haag

  Op 24 en 25 maart 2014 vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit (NSS) plaats. Tijdens deze top komen ruim vijftig wereldleiders samen om te bespreken hoe nucleair terrorisme voorkomen kan worden. Ook Defensie levert een grote bijdrage aan deze top. Al eerder werd in Nederland een belangrijke bijeenkomst rondom nucleaire wapens georganiseerd: de vergadering van de Nuclear Planning Group van de NAVO in 1988. Ministers van Defensie van de NAVO-lidstaten bespraken tijdens deze bijeenkomst in Den Haag het NAVO-beleid ten opzichte van nucleaire wapens. Dit thema biedt een overzicht in foto’s van deze bijeenkomst, aangevuld met een aantal foto's van drie NAVO-conferenties in de Haagse Prinses Julianakazerne in respectievelijk 1964, 1973 en 1975.

 • Doop <i>Karel Doorman</i>

  Bekijk afbeeldingen

  Doop Karel Doorman

  Op zaterdag 8 maart 2014 wordt in Vlissingen de nieuwe Karel Doorman gedoopt door de minister van Defensie. De bouw van dit Joint Support Ship (JSS) van de Koninklijke Marine zal naar verwachting in het najaar van 2014 zijn afgerond. Dit 204 meter lange schip is het grootste schip van de Nederlandse vloot. De Karel Doorman vervangt het in 2012 uit dienst gestelde bevoorradingsschip Hr.Ms. Zuiderkruis. Al eerder werden drie schepen vernoemd naar de door de Slag in de Javazee legendarisch geworden eskadercommandant Karel Doorman. De twee eerste voorgangers met dezelfde naam waren respectievelijk vliegdek- en vliegkampschepen. De derde Karel Doorman leidde een episode van de bouw van M-fregatten in. In de Beeldbank van het NIMH zijn veel afbeeldingen te vinden van de drie voorgangers van de huidige Karel Doorman: het vliegdekschip Hr.Ms. Karel Doorman (1946-1948), het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman (1948-1968) en het M-fregat Hr.Ms. Karel Doorman (1991-2006). In dit thema tonen wij een selectie foto’s van deze bijzondere schepen uit de marinegeschiedenis.

 • Olympische Winterspelen in Sotsji

  Bekijk afbeeldingen

  Olympische Winterspelen in Sotsji

  Van 7 tot en met 23 februari 2014 vinden de Olympische Winterspelen plaats in Sotsji, Rusland. Verschillende disciplines worden beoefend, waaronder schaatsen, schansspringen, langlaufen en ijshockey. Verschillende sportdisciplines uit de Winterspelen worden ook door militairen uitgeoefend. Want ook in winterse omstandigheden moeten militairen op het ijs of in de sneeuw hun werkzaamheden voort kunnen zetten. Zo oefenen mariniers regelmatig hun skivaardigheden tijdens koudweertrainingen in Noorwegen. In deze selectie foto's uit de beeldcollectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie ziet u militairen skieën, bobsleeën, langlaufen en nog veel meer.

 • Dick Berlijn

  Bekijk afbeeldingen

  Dick Berlijn

  Op 26 september 2011 verrichtte generaal b.d. Dick Berlijn de feestelijke lancering van de beeldbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Dick Lodewijk Berlijn vervulde in zijn militaire loopbaan tal van verantwoordelijke functies, onder meer van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en Chef Defensiestaf. Tijdens zijn werkzame leven werd hij bij de uitvoering van zijn functie vele malen op de gevoelige plaat vastgelegd. Dit thema toont een overzicht in foto's van het optreden van generaal Berlijn.

 • De Slag in de Javazee

  Bekijk afbeeldingen

  De Slag in de Javazee

  Op 27 februari 2012 was het zeventig jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaatsvond. In deze zeeslag probeerde een geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout-bij-nacht Karel W.F.M. Doorman vergeefs een Japanse invasievloot te stoppen die op weg was naar Java, het hoofdeiland van Nederlands-Indië. Gedurende dit meer dan zeven uren durende gevecht, dat kort voor middernacht eindigde met de dramatische torpedering van de kruisers Hr.Ms. Java en Hr.Ms. De Ruyter, lieten ruim 900 Nederlandse marinemensen het leven. Deze strijd ter zee wist de invasie maar met één dag te vertragen, waarna de bemanningsleden die het treffen overleefden, drieënhalf jaar ontberingen in Japanse krijgsgevangenenkampen te wachten stond. Van de Slag in de Javazee zijn geen foto’s of filmbeelden bewaard gebleven. Wel heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) veel foto’s van de schepen die bij deze zeeslag betrokken waren.

 • Historische foto’s van de inhuldiging

  Bekijk afbeeldingen

  Historische foto’s van de inhuldiging

  Op 30 april 2013 vindt in Nederland een troonswisseling plaats. Koningin Beatrix doet afstand van de troon en haar zoon Willem-Alexander wordt ingehuldigd als Koning der Nederlanden. De collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie bevat veel foto’s van de inhuldigingen die in het verleden plaatsvonden, van achtereenvolgens koningin Wilhelmina (1898), koningin Juliana (1948) en koningin Beatrix (1980). Ons thema biedt een overzicht van dit materiaal. Elders in de beeldbank treft u nog veel meer foto’s aan van de relatie tussen het koningshuis en Defensie.

 • De Nederlandse krijgsmacht in Nieuw-Guinea

  Bekijk afbeeldingen

  De Nederlandse krijgsmacht in Nieuw-Guinea

  Op 1 oktober 1962 was de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties (VN). Na de soevereiniteitsoverdracht van voormalig Nederlands-Indië aan Indonesië op 27 december 1949, was Nieuw-Guinea in Nederlandse handen gebleven. In eerste instantie was vooral de Koninklijke Landmacht verantwoordelijk voor de defensie van het grondgebied, aangevuld met schepen van de Koninklijke Marine, vliegtuigen van de Marineluchtvaartdienst en mariniers. Na 1955 werd de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea volledig ter hand genomen door eenheden van de Koninklijke Marine. Na 1956 nam echter zowel de politieke als militaire dreiging van Indonesië toe. De Unie met Nederland werd opgezegd, Nederlandse bedrijven werden genationaliseerd en tienduizenden Nederlanders moesten in 1958 Indonesië verlaten. Door het steeds verder toenemende aantal Indonesische infiltraties besloot de Nederlandse regering om de defensie van Nederlands Nieuw-Guinea uit te breiden met eenheden van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Het totaal aantal Nederlandse militairen kwam hiermee in 1962 uit op ongeveer 10.000. In de periode 1950-1962 zijn in totaal ongeveer 30.000 Nederlandse militairen ingezet in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Op 1 oktober 2012 is het exact vijftig jaar geleden dat de soevereiniteit van Nederlands Nieuw-Guinea werd overgedragen aan de VN en er een begin werd gemaakt met de terugtrekking van de aldaar gestationeerde Nederlandse troepen. Op 1 mei 1963 droegen de VN de soevereiniteit over aan de Republiek Indonesië en werd de naam veranderd in Irian Jaya. Hiermee kwam een eind aan enkele honderden jaren Nederlandse aanwezigheid in Azië. Ons thema toont beelden uit de laatste jaren voorafgaand aan de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan de VN.

 • Geschiedenis van de <i>O 13</i>

  Bekijk afbeeldingen

  Geschiedenis van de O 13

  De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. O 13 werd van 1928 tot 1931 gebouwd bij Koninklijke Maatschappij De Schelde. Na de indienststelling werd de O 13 onder meer ingezet tijdens de Spaanse Burgeroorlog voor konvooidiensten in de Straat van Gibraltar. Op 12 juni 1940 verliet de O 13 onder commando van luitenant-ter-zee der eerste klasse E.H. Vorster de Schotse havenstad Dundee voor een patrouille nabij het Skagerrak en raakte vervolgens op de Noordzee vermist. Alle 34 bemanningsleden keerden niet weer. Een werkgroep, bestaande uit leden van het Comité Nabestaanden Onderzeeboten (CNO) van marinepersoneel dat aan boord van deze vaartuigen in de Tweede Wereldoorlog omkwam, alsook specialisten van het Ministerie van Defensie, houdt zich sinds enige tijd bezig met het project ‘Zoektocht naar de O 13’. Dit najaar hoopt het CNO, in samenwerking met de Koninklijke Marine en enige offshore-bedrijven, een zoekslag te kunnen maken op de Noordzee om de locatie van Hr.Ms. O 13 te achterhalen. Hiermee zouden de nabestaanden eindelijk zekerheid krijgen over de positie van de boot. Ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) draagt, met een werkgroeplid en door middel van het aandragen van documentatie op schrift en in beeld, bij aan dit onderzoek. Het Instituut levert tevens filmmateriaal voor een documentaire die over de zoektocht wordt gemaakt. In ons thema Geschiedenis van de O 13 zijn meer dan vijftig foto's van deze onderzeeboot te vinden.

 • Het Korps Commandotroepen

  Bekijk afbeeldingen

  Het Korps Commandotroepen

  In 1942, in het holst van de Tweede Wereldoorlog, begonnen 48 Nederlandse militairen in Schotland aan de loodzware Commando Basic Training. Slechts 25 cursisten doorstonden de selectie en ontvingen de felbegeerde groene baret van de commandotroepen. Het was het begin van een roemrucht keurkorps binnen de Nederlandse krijgsmacht, dat in de tientallen jaren die volgden werd uitgebouwd tot een echte allround Special Forces-eenheid. Op 24 maart 2012 verscheen een nieuw boek over het Korps Commandotroepen (KCT), getiteld Callsign Nassau. Deze nieuwste publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is opvallend, omdat daarin de jongste geschiedenis van het KCT van binnenuit wordt beschreven. Twee militair historici met unieke toegang tot de mensen en archieven van het korps vertellen hoe de commando’s sinds het einde van de Koude Oorlog hun vak en organisatie aanpasten aan de tijd en wereldwijd participeerden in uitdagende crisisbeheersingsoperaties, gevaarlijke evacuaties uit crisisgebieden en riskante oorlogsmissies. Het boek vertelt het onthullende verhaal van het moderne KCT en zijn operaties. Het thema 'Korps Commandotroepen' in onze beeldbank toont een unieke selectie van de foto's uit de memorabele geschiedenis van het Korps Commandotroepen, alle afkomstig uit de collectie van het NIMH.

 • Opkomst en ondergang van de Nieuwe Alexanderkazerne

  Bekijk afbeeldingen

  Opkomst en ondergang van de Nieuwe Alexanderkazerne

  De 'Nieuwe' Alexanderkazerne werd op 2 september 1938 geopend als onderdeel van een door de kapitein der Genie J. Kok ontworpen tweedelig kazernecomplex aan de Waalsdorpervlakte. De 'Alex' werd vanaf het moment van de opening in gebruik genomen door eenheden van de cavalerie. Het andere deel van het complex was de Frederikkazerne - afgekort tot de 'Freek' - die pas na 1940 gereedkwam. Maar nog voordat het zover was, werd in de vroege ochtend van 10 mei 1940 de Nieuwe Alexanderkazerne door Duitse vliegtuigbommen getroffen. Hierbij kwamen 79 militairen en ruim honderd paarden om. Na de bevrijding in mei 1945 werd de Alexanderkazerne weer in gebruik genomen door de Koninklijke Landmacht. Decennialang vormde het van de buitenzijde gezien welhaast symmetrische complex een bekend oriëntatiepunt op de Van Alkemadelaan richting Scheveningen. Aan die symmetrie kwam begin 2012 een einde: defensie verliet de Alexanderkazerne en de sloper nam bezit van de fraaie paviljoens uit de jaren dertig. Onze fotoselectie laat zien hoe het was.

 • De geschiedenis van Hr.Ms. <i>K XVI</i>

  Bekijk afbeeldingen

  De geschiedenis van Hr.Ms. K XVI

  De Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. K XVI werd in de jaren 1930-1933 gebouwd bij de Rotterdamse scheepswerf RDM. De K XVI was bedoeld als patrouilleschip voor gebruik in Nederlands-Indië. Tijdens de Pacificoorlog, op 24 december 1941, bracht de K XVI bij Borneo de Japanse torpedobootjager Sagiri tot zinken. Een dag later werd de K XVI getorpedeerd door de Japanse onderzeeboot I 66. Daarbij ging de K XVI ten onder. Alle 36 bemanningsleden kwamen om. Een Australisch/Singaporees duikteam heeft op 4 oktober 2011 ten noorden van de Maleisische havenstad Kuching bij toeval het wrak van Hr.Ms. K XVI gevonden. Door bewijsmateriaal te vergelijken met onder meer door het NIMH aangedragen gegevens van de onderzeeboot, kon door deskundigen van de Koninklijke Marine worden vastgesteld dat het om Hr.Ms. K XVI gaat. Met de vondst is na bijna zeventig jaar voor de nabestaanden van de bemanning zekerheid ontstaan over de positie van de boot, dat nu als zeemansgraf wordt aangemerkt. Het thema bevat circa zestig foto's van Hr.Ms. K XVI tijdens de bouw en de periode dat de onderzeeboot operationeel was.

 • Afscheid van de tank

  Bekijk afbeeldingen

  Afscheid van de tank

  Als gevolg van defensiehervormingen verdwijnt binnenkort de gevechtstank uit de Nederlandse krijgsmacht. Hoewel het Nederlandse leger pas na de Tweede Wereldoorlog een substantieel tankwapen opbouwde, gaat de geschiedenis van de tank in Nederland verder terug. Van de eerste Renaulttank uit de jaren twintig tot de huidige Leopard 2 werd een lange ontwikkeling doorgemaakt. Dit thema biedt een overzicht in foto's.

 • Prinsjesdag

  Bekijk afbeeldingen

  Prinsjesdag

  De opening van de Staten Generaal (Prinsjesdag) op de derde dinsdag in september vormt van oudsher een hoogtepunt op het gebied van nationaal militair ceremonieel. Militairen vormen een afzetting langs de route die de Gouden Koets door de binnenstad van Den Haag aflegt. De koets wordt tijdens deze rit begeleid door ruiters van het Ere-escorte Cavalerie. Een ander element is het afsluitende eresaluut door de saluutbatterij van de Gele Rijders op het Malieveld. Prinsjesdag is door de jaren heen uitgebreid door fotografen in beeld gebracht en het archief van het NIMH bezit veel van deze foto's. De themaselectie geeft hiervan een overzicht.

 • Twintig jaar Instituut Defensie Leergangen

  Bekijk afbeeldingen

  Twintig jaar Instituut Defensie Leergangen

  Het in Rijswijk gevestigde Instituut Defensie Leergangen bestaat in 2012 twintig jaar. Maar de geschiedenis van dit onderwijsinstituut gaat veel verder terug. Reeds in 1868 werd bij de landmacht een Stafschool opgericht, die de voorloper was van de latere Hogere Krijgsschool. Ook de Koninklijke Marine kende sinds 1918 een hoger opleidingsinstituut voor officieren, de Hogere Marine Krijgsschool, die na de Tweede Wereldoorlog werd omgedoopt tot Marine Stafschool. Tevens bestond er een Luchtmacht Stafschool. In 1992 gingen deze instellingen op in het huidige IDL. De themaselectie biedt een groot aantal beelden uit de rijke geschiedenis van de hogere officiersopleidingen bij de krijgsmacht.

Defensie staat er als het nodig is. Waar dan ook. Elke dag. Voor Nederland.